Poniższe teksty i informacje (prócz zdjęć i działów MUZYKA FILMOWA i UDŹWIĘKOWIENIE FILMU) powstały na podstawie książki Alicji Helman "Rola Muzyki Filmowej" z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk (z prac Zakładu Historii i Teorii Filmu).


Muzyka filmowa
MUZYKA FILMOWA
"Termin 'muzyka filmowa' jest powszechnie stosowany do określenia muzyki, która towarzyszy obrazowi. Z ogólnego punktu widzenia ten rodzaj kompozycji nie wyróżnia się..."
ROLA MUZYKI FILMOWEJ
"Zaakcentowanie statycznego charakteru muzyki filmowej sprowadza się do kilku funkcji. Pojawienie się muzyki przerywa narracje, a sama ilustracja traktowana jest jako czynnik obcy..."
Rola muzyki filmowej
Muzyka a rozwój filmu
MUZYKA A ROZWÓJ FILMU
"Specyfika gatunkowa tego rodzaju kompozycji, jej niesamodzielność i brak autonomii sprawia, że nie możemy wydzielić współczynnika muzycznego z całokształtu filmu..."
UDŹWIĘKOWIENIE FILMU
"Przystępując do początkowej fazy pracy nad filmem, gdy jest on już po montażu, dochodzi do spotkania kompozytora z reżyserem. Spotkanie to dotyczy tematu, budowy, konstrukcji, fabuły..."
Udźwiękowienie filmu
Formy i cechy charakterystyczne
muzyki filmowej
FORMY i CECHY
"Rozwój muzyki w filmie uwarunkowany jest przebiegiem wizualnym, który wyznacza i organizuje całą strukturę muzyczną. Najczęściej więc postępująca za obrazem muzyka jest amorficzna..."
WYZNACZNIKI STYLU
"Istnieją cztery najważniejsze wyznaczniki stylu muzyki filmowej: kryterium geograficzne, kryterium historyczne, kryterium rodzaju oraz czynniki indywidualne..."
Wyznaczniki stylu muzyki filmowej
Poniższe teksty i informacje (prócz zdjęć) pochodzą z książki "Guinessa Księga Filmu - Fakty i Osobliwości" autorstwa Patricka Robertsona (Wydawnictwo Naukowe PWN - Warszawa, 1994) i są to w większości oficjalne dane. Za nieprawdziwość informacji nie bierzemy odpowiedzialności ;) WSZYSTKIE TE FAKTY OBEJMUJĄ LATA 1896 - 1994 !


  KRÓTKIE WPROWADZENIE

Krótkie Wprowadzenie

Krótki wstęp, czyli jak to się wszystko zaczęło. Pierwsze podkłady muzyczne w pokazach filmowych, pierwsze akompaniamenty w filmach, jednym słowem: początki muzyki filmowej.
  HISTORIA MUZYKI - CZ. 1

Historia muzyki filmowej - cz. 1

Pierwsza stała orkiestra kinowa, pierwsze, największe i najstarsze zachowane organy zainstalowane w kinie oraz miejsca w których obecnie się znajdują.
  HISTORIA MUZYKI - CZ. 2

Historia muzyki filmowej - cz. 2

Pierwsze utwory przeznaczone do filmu, pierwsi kompozytorzy piszący muzykę filmową, pierwsze piosenki pisane specjalnie dla obrazu. Początki muzyki elektronicznej.
  REKORDY I CIEKAWOSTKI

Rekordy i ciekawostki

Rekordowe liczby sprzedanych płyt, najbardziej "płodni" kompozytorzy, film "koncertowy" który odniósł największy sukces kasowy, różne ciekawostki.
  MUZYKA NA PLANIE

Muzyka na planie filmowym

Wprowadzanie aktorów i widowni w stosowny nastrój, rola stymulująca i nadmiernie podwyższająca ego aktora, inne cele muzyki na planie filmowym.
  AKTOR - KOMPOZYTOR

Aktor w roli kompozytora

Aktorzy, którzy komponowali muzykę do filmów w których występowali (lub nie) oraz m.in. reżyserzy komponujący muzykę do swoich obrazów.

POWRÓT
Dział przygotowali: ALIEEN [KONTAKT] & GRUBY [KONTAKT]