Serdeczne podziękowania wędrują do:
  • wytrwałego recenzenta oraz przyjaciela, Dziadka;
  • hOPSA, za nieocenioną pomoc w tłumaczeniu wypowiedzi
        z Urban Dictionary (www.urbandictionary.com);
  • Alieena, który użyje całej swej energii, aby mi tę pracę
        ładnie oprawić (wedle życzenia - przyp. Alieen :).