Napisane przez

Brunon Hawryluk

Uczył się w studium reżyserskim w Akademii Multi Art w Krakowie, absolwent warsztatów scenariopisarskich i Filmoznawstwa Praktycznego w Warszawskiej Szkole Filmowej. Miłośnik fantastyki, szczególnie naukowej i socjologiczno-politycznej, oraz kina z pogranicza metafizycznego i rozrywkowego. Za swoich mistrzów uważa m.in. Terry'ego Gilliama, Sidneya Lumeta, Milosa Formana i Piotra Szulkina. Autor opowiadań i scenariuszy.