3 recenzje JESTEŚ BOGIEM Leszka Dawida i 3 różne oceny Jakuba Koisza, Michała Chudolińskiego i Jana Steifera.