W tym dziale można przeczytać wszystko o tym w jaki sposób polskie prawo traktuje muzykę filmową, tzn. kiedy tak naprawdę mamy do czynienia z utworem, kim jest twórca, co nas czeka w przypadku złamania prawa chroniącego muzykę filmową. Można tu znaleźć również treść Ustawy o Prawie Autorskim, która bezpośrednio tyczy się wyżej wymienionych zagadnień.


Krótki wstęp KRÓTKI WSTĘP W tym krótkim wstępie postaramy się przedstawić nieco bliżej takie pojęcia jak utwór oraz twórca, oczywiście z prawnego punktu widzenia. Wyjaśnimy też w jaki sposób chroniony jest powstały utwór oraz jakie środki ochrony prawnej przysługują jego twórcy.

Ustawa
USTAWA Status prawny muzyki filmowej reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. poczynając od art. 23 tejże ustawy znajdują się przepisy regulujące tzw. dozwolony uzytek osobisty utworów, czyli mówiące, co mozna robić z utworami bez zgody ich twórców lub osób uprawnionych. Ponizej można się zapoznać z wybranymi przez nas fragmentami ustawy, dotyczącymi bezpośrednio lub pośrednio muzyki filmowej.


Odpowiedzialność karna ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA Na tej podstronie znajdują się paragrafy, które regulują ochronę prawa autorskiego. Co się dzieje z osobą, która takie prawo złamie? Zostanie pociąganięta do odpowiedzialności karnej ? Co jej grozi w takim przypadku? O tym wszystkim w tym właśnie dziale.


W tym miejscu zamieszczamy podziękowania dla Kancelarii Prawnej pani Barbary Rudzkiej oraz dla pana Radosława Chmury za konsultacje i pomoc w zebraniu informacji niezbędnych do prawidłowego i rzetelnego przygotowania tej strony.

STRONA GŁÓWNA "MUZYKI"
STRONA GŁÓWNA KMF
Dział przygotowali: Adam i Paweł Łudzeń

ALIEEN [KONTAKT] & GRUBY [KONTAKT]