Poniższy tekst powstał w oparciu o książkę pana Henryka Kuźniaka, który przez 30 lat pracował jako montażysta dźwięku, konsultant muzyczny i kompozytor muzyki filmowej.

Przystępując do początkowej fazy pracy nad filmem, gdy jest on już po montażu, dochodzi do spotkania kompozytora z reżyserem. Spotkanie to dotyczy tematu, budowy, konstrukcji, fabuły i konkretnych rozwiązań stylistycznych. Zamierzenia i intencje reżysera powinny być jasne dla kompozytora, aby mógł w pełni zrealizować od strony muzycznej wcześniejsze założenia. W tym celu obaj przeprowadzają dokładną analizę obrazu filmowego, zarówno pod względem treściowym, jak i strukturalnym. Najczęściej ma to miejsce przy stole montażowym lub monitorze telewizyjnym, gdzie istnieje możliwość wielokrotnego obejrzenia danego ujęcia lub sekwencji, zatrzymanie wybranego fragmentu, itp. Wszystko to odbywa się przy współudziale konsultanta muzycznego. Rezultatem tej analizy jest ustalenie miejsc, w których będzie występowała muzyka oraz określenie jej znaczenia w strukturze audiowizualnej, to znaczy uświadomienie przebiegu wertykalnego obraz-muzyka, jak również szeregu następstw: muzyka, efekty dźwiękowe, słowo, cisza, itp. Ten etap współpracy jest niezwykle istotny dla ostatecznego kształtu późniejszej ścieżki dźwiękowej.

 

Tak więc dla kompozytora praca rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy obraz jest już w pełni ukształtowany, czyli posiada określoną budowę (wyjątkiem od tej reguły są filmy animowane). Muzyka powstaje do konkretnego obrazu, w którym należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki współgrające z danym ujęciem: zdjęcia, dekoracje, plener, grę aktorską, itd. Następnie przychodzi czas na urzeczywistnienie ustalonej wizji za pomocą jakiegoś elementu wykonawczego (np. orkiestry), które odbywa się w specjalnie przystosowanych do tego studiach. Gdy linia melodyczna zostanie zarejestrowana przychodzi czas na ostatni etap tworzenia filmu, czyli udźwiękowienie. Jest to cały szereg czynności twórczych oraz manipulacyjnych, którym rezultatem jest warstwa dźwiękowa filmu, składająca się z 4 komponentów: słów, szumów, muzyki i ciszy. Całość powstaje w wyniku następujących po sobie etapów realizacji. ETAP PIERWSZY to nagranie materiału dźwiękowego lub jego wybór z wcześniejszych nagrań bądź zbiorów archiwalnych. ETAP DRUGI to nadanie formy tym materiałom, przez montaż dźwięku w stosunku do istniejącego obrazu. ETAP TRZECI to ustalenie przez miksaż proporcji dynamicznych, kolorystycznych, itp. Odbywa się to między wszystkimi elementami składowymi warstwy słuchowej. Warstwa dźwiękowa jest więc rezultatem pewnego koncepcyjnego opracowania, które obejmuje 3 osoby: reżysera, kompozytora i operatora dźwięku (montażysty dźwięku lub montażysty obrazu).

POWRÓT DO WYBORU
STRONA GŁÓWNA "MUZYKI"