Czytaj
INFORMACJE WSTĘPNE
 Dlaczego odrzucono muzykę
Yareda i wybrano Hornera?
Czytaj
ANALIZA WYBRANYCH SCEN
 Analiza i porównanie ilustracji
konkretnych filmowych scen.
Czytaj Czytaj Czytaj
HORNER
YARED
YARED
Autor tekstu/analizy: Adam Łudzeń - ALIEEN
ARTYKUŁY KLUBOWICZÓW | STRONA GŁÓWNA MUZYKI