Czym jest zatem muzyka? Muzyka jest językiem.
Człowiek chce w tym języku wyrażać myśli, ale nie myśli,
które można by ująć w pojęciach, lecz myśli muzyczne.

Anton Webern

Początki muzyki w filmie
Percepcyjny odbiór muzyki filmowej
Kompozytor filmowy
Muzyka statyczna i dynamiczna
Muzyka w gatunkach filmowych
Wnioski końcowe
ARTYKUŁY | MUZYKA FILMOWA Tekst gościnny: Tomasz Gorajczyk [E-MAIL]