W tym dziale przedstawiłem
historię zarówno horroru, jak
i jego ilustracji muzycznej
oraz budowę ścieżki dźwiękowej.

HISTORIA HORRORU
to streszczenie dotyczące
rozwoju tego gatunku filmowego.

KONSTRUKCJA MUZYKI
to opis budowy kompozycji, która
służy jako podkład muzyczny.

HISTORIA MUZYKI
to spojrzenie na ten rodzaj
ilustracji przez pryzmat
poszczególnych dziesięcioleci.
Pet Sematary

POWRÓT DO WYBORU
GŁÓWNY DZIAŁ "MUZYKA"