Narracja tego filmu, od samego początku rozwijająca się nieomal
w wszechobecnej atmosferze śmierci, później wzbogaca się nowymi problemami, których ewentualne rozwiązanie ciągle siłą rzeczy odsyła do przeszłości i dla których nie ma dobrych wyjść. Ula czuje się moralnie odpowiedzialna za polityczny proces, w którym występował jako adwokat…