STRONA GŁÓWNA | RECENZJE KMF | ARTYKUŁY | ANALIZY | POWRÓT DO WYBORU

Autor analizy: Katarzyna Pracuch [e-mail] | Klub Miłośników Filmu, 7 czerwca 2010
Oprawa html: Filip Jalowski - FIDEL [e-mail]