publicystyka filmowa

OCENARIUM #2/12

Autor: Jakub Piwoński
opublikowano

Premiery lutowe oceniają członkowie KMF oraz współpracownicy.

 
Beowulf
 2
 9
9
 7
 8
 8
6
6
8
7
 8
Kelley
 –
 7
8
6
8
7
 6
 –
8
6
8
Pegaz
 –
6
9
 –
 6
 7
4
5
9
7
10
Phonik
 2
 8
 –
 –
 6
 8
 7
 5
 8
 7
 –
Tomashec
 –
 7
 9
 –
 8
 –
 7
 5
 8
 7
 –
Mati
 –
 6
 –
 –
 9
 8
 3
 –
 9
 8
 9
Karol
 3
 7
 –
 –
 7
 7
 –
 –
 7
 8
 8
Piwon
 4
 7
 8
 –
 –
 7
 6
 –
 9
 8
 –
Mefisto
 –
 7
 –
 –
 9
 7
 7
 –
 8
 7
 8
Tony Clifton
 –
 6
 8
 –
 4
 7
 –
 –
 5
 7
 6
Hops
 –
 5
 –
 –
 5
 7
 5
 –
 8
 7
 –
Motoduf
 –
 8
 –
 6
 –
 8
 –
 6
 9
 8
 –
Rinzler
 –
 8
 –
 6
 8
 –
 6
 –
 7
 7
 –
Mr Ripley
 –
 8
 –
 –
 8
 8
 6
 –
 8
 6
 –
Dux
 –
 –
 –
 4
 –
 8
 5
 –
 8
 7
 –
Pati
 –
 –
 –
 3
 –
 8
 5
 –
 7
 7
 –
Gamart
 –
 –
 –
 –
 6
 8
 5
 –
 8
 8
 –
Jimi
 –
 –
 –
 –
 –
 6
 7
 –
 7
 7
 –
Maua
 –
 –
 –
 –
 –
 7
 7
 –
 9
 8
 –
Desjudi
 –
 8
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 8
 8
 9
Bocian
 –
 –
 –
 –
 –
 –
6
 –
 8
 8
 –
Ciuniek
 –
 –
 9
 6
 –
 –
 –
 –
 7
 –
 –
Haneska
 –
 6
 –
 –
 –
 –
 6
 –
 –
 –
 8
Kubeczek
 –
 –
 –
 –
 9
 –
 7
 –
 –
 –
 6
Dr Bakier
 –
 –
 –
 3
 –
 6
 –
 6
 –
 –
 –
ŚREDNIA
 2,75
 7,06
 8,57
 5,13
 7,21
 7,33
 5,84
5,5
 7,87
 7,25
 8

 

Legenda

10 – arcydzieło
9 – wybitny
8 – bardzo dobry
7 – dobry
6 – niezły
5 – przeciętny
4 – słaby
3 – bardzo słaby
2 – beznadziejny
1 – dno

Ostatnio dodane