Biografie ludzi filmu

John Cassavetes

Autor: Klara Kukowska
opublikowano

Pozostaje cały czas żywym i inspirującym punktem odniesienia w niezależnym kinie amerykańskim, nader często eksplorującym główne tematy jego twórczości – jak np. rozpad więzi rodzinnych…

  • TAGI:

Ostatnio dodane