Biografie ludzi filmu

Aktorstwo zza grobu

Autor: Rafał Donica
opublikowano

Realizacja dobiega końca i… nieoczekiwanie umiera ważny aktor, bez którego dokończenie filmu staje się niemożliwe, bądź co najmniej utrudnione. Co robić w takim wypadku? Można powtórzyć zdjęcia z udziałem innego aktora, co przy zaawansowanym stadium produkcji jest raczej mało opłacalne, lub z innym aktorem dokręcić resztę materiału – jak uczynili…

Ostatnio dodane