Podobnie jak miłość, nienawiść, pragnienie zemsty i inne pierwotne uczucia egoizm miewa różne twarze, ale rezultaty będące następstwem jego działania zawsze są takie same: ktoś cierpi, by kto inny mógł być szczęśliwy … choć przez chwilę.

  • TAGI: