Poniższe zestawienie opisuje wybrane narzędzia gospodarstwa domowego, lub stworzonego w celach pomocnych ludziom; opisane więc zostaną przedmioty znane nam doskonale z codziennego życia, używane w budownictwie, sadownictwie, kuchni, warsztatach czy ogródkach, a przewrotnie wykorzystywane w filmach do tak zwanych ‚niecnych’ i dziwacznych celów…

  • TAGI: