Wizerunkiem homoseksualisty rządzą schematy, często jest to postać tragiczna, cierpiąca wewnętrznie, nie mogąca sie pogodzić z własnym „ja”. Niektórzy twórcy zdecydowali się na odmitologizowanie i dowartościowanie homoseksualizmu, z różnym skutkiem.

  • TAGI: