O bluźniercach, heretykach, innowiercach. I filmach, w których diabeł macki swe zaszczepił i których autorzy nadawaliby się, zdaniem niektórych, na spalenie na stosie lub co najmniej kilkudniowe tortury za obrazę boskiego majestatu.

  • TAGI: