Sztuka całowania, jedna z najważniejszych form pieszczot w sztuce miłosnej. Już w starych traktatach sztuki miłosnej poświęcono jej wiele uwagi i wyodrębniano różne formy…

  • TAGI: