Pojawiająca się w filmie Lyncha dżihad fremeńska nie niesie ze sobą zalążka nowej wiary religijnej. Bunt Fremenów to przyczynek do odmiennej wiary, wiary w przemianę ekologiczną planety i warunków bytowania jej ludności. Fremeni idą do boju w imieniu Boga gdyż wierzą, że przemiana jest Jego wolą…

  • TAGI: